Úvod

Česká sekce Evropské školy v Bruselu plošně vyučovala v letech 2013-2015 písmo Comenia Script (CS). Při zavádění písma a po celou dobu jeho výuky škola nesplnila a dodnes nesplňuje ani jednu ze tří hlavních podmínek, které stanovilo Ministerstvo školství ČR. Škola (1) neměla souhlas významné skupiny rodičů s výukou CS, (2) rodičům nikdy nevysvětlila výhody a nevýhody písma a možné komplikace při přestupech žáků na jinou školu, což je v případě Evropské školy velmi častý jev a (3) dodnes neuvedla ve svém školním vzdělávacím programu („syllabus“ v případě Evropských škol) , že zařadila toto CS písmo do výuky.

Rodiče se po celou dobu násilné výuky individuálně i hromadně obraceli se stížnostmi na ministerstvo školství a Českou školní inspekci. Skupina 20 rodičů poslala na podzim 2014 otevřený dopis ministrovi školství. Ministr školství byl ve věci interpelován. Rodiče rovněž podali podnět k šetření na Veřejného ochránce práv, který ve své zprávě ze šetření poukazuje na pochybení ministerstva i školní inspekce. Bohužel, trvalo dva celé školní roky, než se situace alespoň částečně vyjasnila. Od školního roku 2015/2016 Evropská škola v Bruselu opět vyučuje vázané písmo.

Proč škola nepochopitelně protěžovala písmo CS a nutila dětěm jeho plošnou výuku po dobu dvou let se zatím nepodařilo rozklíčovat. Rodiče se dodnes podivují nad tím, proč škola, ministerstvo i Česká školní inspekce nejenže nerespektovaly volbu písma jednotlivých rodičů tak jak je tomu na všech školách v České Republice, ale navíc i aktivně bránily tomu, aby se mohly děti naučit standardní vázané písmo.  Jestli někdo ponese za toto pochybení školy, ministerstva i školní inspekce zodpovědnost s vyvozením důsledků je zatím nejasné.

Posloupnost kroků ze strany školy, rodičů, včetně rozhodnutí a protichůdných stanovisek českých úřadů zodpovědných za tuto situaci najdete na těchto stránkách v záložce vývoj kauzy. 

 

Napsat komentář