Vývoj kauzy

Oznámení o zavedení písma Comenia Script na Evropské škole v roce 2013/2014. Dopis je nedatovaný, rodičům nebyl nikdy odeslán emailem ani poštou. Podle některých rodičů byl dopis vložen dětem do žákovské knížky (údajně v červnu 2013), mnozí rodiče se však o zavedení dozvěděli až na třídní schůzce na začátku školního roku, kde bylo oznámeno, že se bude vyučovat CS. Možnost vyjádřit nesouhlas zde prezentována nebyla.
Oznameni-musilova_datum-neznamy

Postup při zavádění písma ve školním roce 2014/2015.
June2014_Komunikace Hanzl musilova
June2014_Priloha 6a_Vysledky hlasovani pro volbu pisma
Výuka písma v ceské sekci EŠ Brusel III_postup_jul2014

Stížnosti rodičů na postup školy a inspektorky při zavádění písma Comenia Script.
Jul2014_stiznost_Hanzlovi
16.07.2014_Stiznost-MSMT-Mladenkova
Sept2014_Stiznost MSMT_Meunier

Odpověď MŠMT na jednu stížnost. Na ostatní stížnosti odpovězeno nebylo.
Jul2014_Odpoved MSMT_Hanzlovi

Otevřený dopis rodičů ministrovi skolství (září 2014), odpověď ministerstva a následný druhý dopis rodičů a odpověď.
otevreny dopis_msmt_zari 2014
zari2014_Odpoved_MSMT_otevreny_dopis
Oct2014_dopis chladkovi c.2
Nov2014_odpoved MSMT c.2

Interpelace ministra Chládka ve věci a jeho odpověď.
Oct2014_Interpelace Chládek
Nov2014_Odpoved Ministra na interpelaci

Žádost rodičů o výuku vázaného písma adresovaná České školní inspekci a odpověď, ve které ČSI schvaluje výuku obou písem a odkazuje rodiče, aby se obrátili na školu a domluvili se s ní na takové výuce.
Oct2014_zadost rodicu na CSI o vyuku vazanáho písma
13.10.2014_Zadost-inspektorce o-individualni podporu
Oct2014_odpoved CSI
Nov2014_zadost-CSI-o-podporu
Nov2014_Odpoved MSMT na zadost rodicu o schuzku vsek stran

Opětovná snaha rodičů domluvit se se školou. Bohužel znovu neupěšná.
Oct2014_komunikace s reditelem Brtnikem
28.11.2014_Sdeleni-reditele-Brtnika
Jan2015_komunikace s reditelem Brtnikem

Intervence rodiče a zároveň učitelky Klímové (v jedné osobě) u inspektorky a vyjádření jejího ostrého nesouhlasu s výukou obou písem na naší škole. Pro srovnání přiloženo vyjádření dvou škol v ČR, kde se oba typy písma bez problémů vyučují.
Oct2014_dopis ucitelky Klimove inspektorce
Nazor ZS se soubeznou vyukou_zlinsky kraj
Nazor ZS se soubeznou vyukou_jihocesky kraj

Žádosti o provedení inspekce ve věci zavádění CS na Evropské škole a zamítavá odpověď jak ČSI, tak rady inspektorů Evropských škol. Inspekce dodnes neproběhla, žádný z orgánů není podle jejich vyjádření takovou inspekci kompetentní provést.
07.11.2014_Zadost-o-provedeni-inspekce
12.12.2014_zamitava odpoved CSI
18.12.2014_Stiznost-Nejvyssi-Rade-a-Rade-inspektoru
12.01.2015_Prozatimni-odpoved-Rady-inspektoru-Evropskych-skol
29.01.2015_Dopis clenum Rady Inspektoru
Feb2015_zadost inspekce
March2015_board-of-inspectors

Stížnost na neochotu školy a učitelů komunikovat s rodiči a domluvit se na výuce výzaného písma pro jejich děti.
Jan2015_Stiznost k Domu Zahraniční Spolupráce
27.01.2015_Odpoved Domu zahranicni spoluprace na stiznost
27.01.2015_stiznost MSMT_zadost o schuzku

Rodiče podali podnět k šetření ve věci zavádění písma CS na Evropské škole k Ombudsmanovi.
12.12.2014_Prozatimni odpoved Ombudsmana
07.04.2015_zprava verejne ochrankyne prav

Stanovisko MŠMT a jeho rozhodnutí adresované škole, aby respektovala volbu písma jednotlivých rodičů a zajistila výuku vázaného písma pro děti, jejichž rodiče zvolili tento typ písma. Žádost MŠMT o poskytnutí pedagogické podpory pro výuku vázaného písma. Zápis z jednání se školou, na kterém byly domluveny detaily výuky obou písem podle preferencí rodiče.
27.02.2015_Stanovisko-MSMT-skole
13.03.2015_zadost MSMT adresovana skole
March2015_Potvrzeni-MSMT-o-podpore-vyuky-vazneho-pisma
March2015_jednani inspektorka_skola_rodice

Snaha o implementaci nového rozhodnuti MŠMT inspektorkou, školou a učiteli. Komunikace ilustruje kroky inspektorky a školy a vyplývá z ní jejich zaujatost a neochota naplnit smysl tohoto rozhodnuti, tj. umožnit žákům, kteří si to přejí učit se a používat vázané písmo. Toto vedlo rodiče k podání stížnosti na jednání inspektorky.

March2015_implementace-inspektorkou
March2015_inspektorka-dopis2
March2015_Brtnik_nepochopeni-sve-role-reditele
April2015_schuzka rodice_inspektorka
April2015_rodice_inspektorka_klacky
May2015_Stiznost-na-inspektorku-Musilovou

Po nátlaku ze strany školy, učitelů a části rodičů, kteří nesouhlasili s tím aby se některé děti učily ve škole vázanému písmu vydalo v červnu 2015 MŠMT nejnovější rozhodnutí, které je v rozporu s rozhodnutím z února 2015. Toto rozhodnutí zastavuje již probíhající výuku vázaného písma u těch dětí rodičů, kteří si to přejí a vrací de facto celou kauzu na začátek. Učitelka nechává děti přesto příležitostně používat vázané písmo. Situace je zcela absurdní. Jak bude vypadat  začátek příštího školního  roku ve druhé třídě?

Jun2015_nove-stanovisko-MSMT
Jun2015_reakce-ucitelky-rodicum
June2015_reakce-rodicu-na-ucitelku1

Poslední dopis rodičů adresovaný na ministerstvo školství se žádostí, aby nebylo dětem aktivně bráněno ve výuce vázaného písma jak ze strany školy, tak ze strany českých úřadů.
June2015_reakce rodicu_msmt

Rozhodnutí MŠMT z 30. června 2015 o znovuzavedení výuky vázaného písma na Evropské škole v Bruselu. V nastávajícím školním roce 2015/2016 se tak žáci první třídy české sekce Evropské školy v Bruselu budou opět učit standardní vázané písmo tak jak je tomu na drtivé většině základních škol v České Republice.
Navrat k vyuce vazaneho pisma

Napsat komentář